Advies bij alle personeelsgerelateerde zaken

Naast de mogelijkheid tot verloning en salarisadministratie biedt Extra Talent diverse begeleidingen en adviezen. Voor onderstaande zaken kunt u ons inschakelen:

  • Arbeidscontracten
  • Dossieropbouw
  • Analyse personeelskosten
  • RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie )
  • Casemanagement / begeleiding bij ziekte en sjablonen voor functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • Begeleiding bij personeelsbesprekingen
  • Alle andere zaken waar u begeleiding bij wenst m.b.t. salaris- en personeelsadministratie

Extra Talent Ontzorgt heeft naast haar eigen diensten ook een groep van specialisten om zich heen. Indien gewenst of benodigd kunt u gebruik maken van de partijen waar wij tevreden over zijn. Denk hierbij aan arbodiensten, advocaten en pensioenadviseurs. Deze partijen zullen indien gewenst separaat van ons in contact met u treden. U kunt ons dan machtigen om deze processen weer te begeleiden. Uiteraard kunt u ook gewoon gebruik maken van uw eigen externe partijen. Wanneer u ons machtigt, kunnen wij ook hier optreden als begeleider. Wij zullen altijd in samenspraak met u handelen en adviseren.