Deta-Vast

Deta-Vast is een constructie die 10 jaar geleden door Extra Talent is geïntroduceerd in de detacheringbranche. Het uitgangspunt is dat een kandidaat in dienst treedt bij de opdrachtgever. Tot nu toe zijn de resultaten zeer positief, meer dan 95% van de plaatsingen leidt tot een uiteindelijke arbeidsovereenkomst bij opdrachtgevers.

Extra Talent Sociaal werkt volgens een secure procedure. Op het moment dat uw aanvraag binnenkomt, nemen wij direct contact met u op. Dit contact is noodzakelijk om uw aanvraag te doorgronden, met specifieke vragen halen we de kern van uw aanvraag boven water. Wij kijken hierbij niet alleen naar de functie eisen waaraan de kandidaat moet voldoen en ook naar het team waarin hij/zij komt te werken.

Vervolgens is het onze taak om een perfecte match te maken. Naar aanleiding van de eerdere inventarisatie doen wij u enkele profielen toekomen, die persoonlijk opgesteld zijn door onze gekwalificeerde consultants. U beslist of u één van onze kandidaten voor een kennismakingsgesprek wil ontmoeten.

Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek bekijken we samen met u of het een perfecte match is. Op het moment dat we het hierover eens zijn dan bespreken we de concrete verwachtingen met betrekking tot functie-inhoud, de detacheerperiode en de prijs.

Met deze constructie biedt Extra Talent Sociaal u vele voordelen. Kosten voor wat betreft het plaatsen van dure advertenties en overige wervingsprocedures behoren tot het verleden. De tijd die bovendien bespaard wordt voor wat betreft het werven en selecteren van kandidaten is aanzienlijk. Deze kosten en tijdsbesteding komen voor rekening van Extra Talent. Gedurende de detacheringperiode is Extra Talent risicodragend in geval van ziekte en verlof van de kandidaat. Bovendien biedt Extra Talent professionele en persoonlijke begeleiding gedurende de gehele samenwerkingsperiode.

Deta-Vast is een effectieve constructie waar geen verplichtingen worden aangegaan voordat er concrete kandidaten zijn. Deta-Vast biedt u de mogelijkheid om de zoektocht naar medewerkers al te starten voordat vacatures worden opengesteld. Er is vooraf duidelijkheid over het uitgangspunt; bemiddeling naar een vaste baan binnen de organisatie. Hiermee wordt voorkomen dat er na een detacheringperiode opnieuw gezocht moet worden naar een geschikte werknemer.