Terug naar vorige pagina
Print deze kandidaat

Randy (Logistiek Coördinator) - 48 jaar

 • Theo is wat je noemt een echte "people-manager", door te kijken naar de kwaliteiten van de collega's zorgt hij ervoor dat zij zaken makkelijker omarmen en wil hij juist door de kwaliteiten van zijn collega's in te zetten, de zwakke punten verbeteren. Dat doet hij door te kijken naar wat iemand kan en hoe dat kan bijdragen aan de ontwikkeling van de verbeterpunten. Daarnaast is Theo loyaal en zal hij altijd het standpunt van de organisatie uitdragen. Kwaliteit staat bij Theo altijd voorop, al kijkt hij hierbij altijd naar het kostenplaatje. Kortom: Theo is een echte 'Manager' die niet alleen snel wil scoren en vooral structureel wil verbeteren.

 • Theo is een ervaren 'Kwaliteitsmanager' in de voedingsindustrie. Bij zijn huidige werkgever heeft hij door te kijken naar de kwaliteiten van zijn collega's er voor gezorgd dat op het gebied van hygiëne en kwaliteit een grote inhaalslag is gemaakt. Daarnaast heeft hij gekeken waar er mogelijkheden liggen die binnen de organisatie niet direct op weerstand zouden stuiten. Hierdoor heeft hij zijn collega's meegekregen in grote procesveranderingen binnen de organisatie. Het feit dat de 'Bedrijfsleider' uitviel en hij ook de rol als 'Productiemanager' kreeg toebedeeld, maakte het mogelijk om alles vanaf basis aan te pakken. Dit alles heeft er voor gezorgd dat zij op dit moment de IFS controles makkelijk doorkomen, waar dit voorheen altijd een strijd tot op de laatste seconde was om alles op orde te krijgen. Theo heeft daarnaast de lange termijn productie aangepakt. Zo werden er voorheen halffabricaten opgeslagen, wat de smaak en kwaliteit niet ten goede kwam. Door de lange houdbaarheidsdatum van het eindproduct, heeft hij er bewust voor gekozen om niet langer halffabricaten maar eindproducten op te slaan. Hierdoor is de kwaliteit en de smaak gegarandeerd en is de kans op derving vele malen kleiner geworden. 

 • Theo is nu dan ook op zoek naar een baan waar hij als 'Kwaliteitsmanager' een echte bijdrage kan leveren aan het bedrijf. 

  • 10 tot 15 jaar
  • HBO
  • 1 maand opzegtermijn
  • Noord-Brabant
  • 45 minuten
  • € 5.500,-
  • Engels Schrijven Goed
  • Engels Spreken Goed
  • Nederlands Schrijven Goed
  • Nederlands Spreken Goed
 • 2521404