Opleiden

Extra Talent Woningcorporaties investeert graag in haar medewerkers om op deze manier perfect te kunnen voorzien in uw vraag.

Al in onze selectieprocedure hebben wij oog voor de kwaliteiten en competenties van onze kandidaten. Hierbij gebruiken wij een competentiegerichte interviewmethode, namelijk de STAR- methode. Onze kandidaten worden zorgvuldig gescreend en er worden meerdere tests met hen afgenomen die vervolgens uitgebreid met de kandidaten worden besproken.

Aan de hand van deze selectiegesprekken wordt duidelijk welke competenties extra aandacht nodig hebben. Extra Talent Woningcorporaties besteed hier dan ook ruime aandacht aan, door het opstellen van Persoonlijk Ontwikkel Plannen. Deze Persoonlijk Ontwikkelingsplannen worden tijdens elke evaluatie met de kandidaat besproken en onze consultants zullen dan ook alles in het werk stellen om deze groei van onze medewerkers te bewerkstelligen.

Wilt u meer informatie over welke opleidingen en cursussen wij aan onze medewerkers bieden en op welke manier wij te werk gaan met de Persoonlijk Ontwikkel Plannen? Neem dan contact op met een van onze consultants, zij verstrekken u graag nadere informatie!