Payroll

Binnen Extra Talent Woningcorporaties bieden wij ook de mogelijkheid om tijdelijke werknemers die zelf geworven zijn op basis van Payroll in dienst te nemen.

Met Payroll regelen wij de zakelijke kant van het personeelsbeleid in één keer. Wij dekken de administratie, risico's, wettelijke en sociale aspecten, zodat u zich kan bezighouden met andere werkzaamheden.

De volgende zaken nemen wij op ons:

  • De gehele loonadministratie
  • De ziekteverzuimprocedure
  • Alle aanmeldingen UWV
  • Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid
  • De consequenties van de Wet verbetering Poortwachter
  • Alle private verzekeringen
  • Jaaropgave
  • Ontslagprocedure

Extra Talent Woningcorporaties neemt het formele werkgeverschap over. We doen dit voor alle corporaties die baat hebben bij het uitbesteden van hun salarisadministratie, terwijl ze de werving en selectie van geschikt personeel in eigen hand houden.

Met deze werkwijze bent u nagenoeg geen tijd meer kwijt aan de personeelsadministratie en mocht de medewerker ziek worden, dan neemt Extra Talent Woningcorporaties de kosten op zich. Daarnaast bieden wij professionele ondersteuning bij verzuim en reïntegratie. Wij zullen van te voren onze scherpe tarieven uitvoerig met u bespreken, zodat u altijd weet wat de loonkosten zullen zijn.

Kortom, wij doen de administratie en u zal meer tijd overhouden om uw eigen werkzaamheden uit te voeren.